CAT / CAST
Facebook CET10 Twitter CET10 LinkedIn CET10 Google +

Monitor/a Especialista en Infants amb NEE (La tasca del vetllador escolar)

Més info


< TORNA A LA PROGRAMACIÓ DELS CURSOS

Destinataris

Professionals de l’educació en el lleure, personal de suport a l’aula i altres educador vinculats amb l’àmbit escolar i en l’àmbit de l’educació especial.

Objectius
/ Reflexionar sobre la pràctica professional en la intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat.
/ Adquirir eines i recursos per a acompanyar a infants amb necessitats educatives específiques.
/ Ser conscients de la importància de generar espais inclusius.
/ Conèixer els aspectes més rellevants del desenvolupament maduratiu dels infants amb NEE.
/ Adquirir eines i recursos per afavorir l’autonomia dels infants amb NEE.

Temari
/ La intervenció social i educativa amb infants i joves amb discapacitats.
/ Models educatius inclusius.
/ Paper i funcions del vetllador en suport a la integració als centres escolars.
/ Desenvolupament de l’infant amb discapacitat.
/ Autisme i altres trastorns.
/ Discapacitats sensorials.
/ Retard mental.
/ La resolució de conflictes.
/ Protocols d’actuació.
/ Control postural i tècniques de prevenció d’accidents.

Titulació que s'obté
Certificat acreditatiu del Centre de Formació CET10.

< TORNA A LA PROGRAMACIÓ DELS CURSOS