CAT / CAST
Facebook CET10 Twitter CET10 LinkedIn CET10 Google +

Esport a l'escola

Més info


Pioners a valorar l’esport com una eina educativa més, oferim activitats esportives a les escoles seguint un model pedagògic propi; un recull de programacions unificades i organitzades, que descriu l’itinerari de l’alumne segons un disseny curricular de l’esport practicat.

Amb aquest model estructurem les etapes evolutives del nen i la nena, adequant els seus continguts tècnics al seu moment maduratiu (psicomotriu, cognitiu, social i emocional) aconseguint dotar l’activitat d’una línia didàctica de gran utilitat per a l’infant i per a l’escola.

Actualment treballem amb més de 40 escoles amb un volum de més de 8.000 famílies.