CAT / CAST
Facebook CET10 Twitter CET10 LinkedIn CET10 Google +

Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil


Codi curs: D18PROM01

Modalitat: Tardes

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 15.30h a 20.30h

Data inici:

Data fi:

Ubicació: Centre de Formació CET10 - c/ Agricultura, 232

Hores lectives: 135h presencials + 40h a distància

Hores pràctiques: 120 hores

Condicions d'accés: Només per alumnes titulats com a Monitors de Lleure del Centre de Formació CET10

Import: GRATIS EXALUMNES


Només per a alumnes titulats com a Monitors de Lleure del Centre de Formació 
CET10

PLACES LIMITADES


Condicions per matricular-te


Omplir i enviar el formulari de dades i adjuntar la següent documentació dins l'apartat gestió documental de la teva Zona Personal:

/ Còpia de dni (les dues cares a la mateixa pàgina)
/ Còpia del teu carnet de Monitor/a

La matrícula serà efectiva per rigorós ordre d'entrada i només s'acceptarà amb tota la documentació requerida.

EN QUÈ CONSISTEIX EL CURS DE DIRECTOR/A DE LLEURE?


Continguts 


PDF CONTINGUTS DELS MÒDULS DEL CURS


Condicions d'accés


Hi ha 2 vies d'accés al curs:

1. Disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per DGJ (aportar còpia del títol), o
2. Acreditar les dues condicions següents:

/ Estar en possessió d'una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d'educació infantil, en mestre d'educació primària, en pedagogia o en psicologia, o bé un cicle formatiu de grau superior d'educació infantil o d'integració social, o bé amb el màster de formació del professorat o el CAP o el Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. (aportar còpia del títol).
/ 2 anys d'experiència (700h) en l'àmbit del lleure infantil i juvenil.(Aportar acreditació)


Objectius


El curs de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d'equips en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l'equip de personal monitor.


Estructura i contingut del curs


Els continguts del curs de Directors s'estructura en:

Mòdul formatiu 1869_3: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil
Mòdul formatiu 1870_3: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors
Mòdul de pràctiques 0410: Pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil


Etapa lectiva (200 hores) de les quals:

/ Formació presencial 135 hores.
/ Formació a distància 40 hores. Per a la realització d'aquesta etapa l'alumne disposarà de l'Aula Oberta.
/ Treball propi d'elaboració de memòria de pràctiques: 25 hores


Etapa pràctiques (120 hores)

Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l'àmbit de l'educació en el lleure infantil i juvenil. L'alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l'etapa lectiva. La recerca del centre de pràctiques la farà directament l'alumne.


Avaluació


Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. L'alumne disposa d'un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s'inicia el curs Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

/ Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa lectiva del curs havent superat les proves d'avaluació corresponent, bé siguin presencials o no presencials.
/ Haver obtingut una qualificació d'apte en l'etapa de pràctiques.
/ Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul.
/ Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d'educador com a director de lleure.


Titulació


Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. S'aconsegueix el diploma i carnet de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

En cas que no s'arribi al mínim d'inscrits, el curs s'anul·larà informant l'alumne inscrit i procedint a la devolució de l'import de pagament corresponent o canviant a l'alumne a un altre curs.


Calendari

Calendari Curs de Directors

Gaudeix dels nostres avantatges!

CHECK Pràctiques assegurades

Podràs fer les teves pràctiques a les activitats de la Fundació CET10. Tenim més de 10.000 nens i joves fent campus, casals, colònies, menjadors i extraescolars amb nosaltres.

CHECK Borsa de treball

Tenim més de 300 monitors i directors treballant amb nosaltres, molts d'ells ex-alumnes dels nostres cursos. Vols ser un d'ells? A més, et facilitem accés a ofertes de treball d’entitats i empreses. Treballem amb xarxa i podràs trobar la oportunitat que estàs buscant. 

CHECK Fes esport GRATIS!

Tindràs accés gratuït al gimnàs CEM Júpiter, el centre esportiu on faràs el curs.

CHECK Cursos subvencionats

Saps que et subvencionem una part del curs? Així et serà més fàcil accedir a la teva professió. Tot això, sense perdre la qualitat que ens caracteritza.

CHECK Ajuts al transport públic

Et facilitem accés a la bonificació targeta T-mes.


Tot això només t'ho oferim nosaltres i durant un temps limitat. Aprofita!